‘Salat itu tiang agama’, ucap seorang kawan. Itu yang membedakan muslim dan kafir. Maka tegakkanlah salat, niscaya akan selamat dunia-akherat. Kelak di yaummul akhir nanti, hal pertama yang dipersoalkan ialah salat. Bukan yang lain. Ini kunci pertama seseorang masuk surga. Juga, salat pun punya jenisnya, dilihat dari sudut pandang pahala. Ada salat yang sendiri atau …

Anda tentu pernah menjumpai pertanyaan mendongkolkan seperti ini: “Ngapain sih diskusi terus-menerus? Apa dampaknya bagi perubahan?”. Atau yang ini: “Buat apa baca buku? Apalagi yang tebal-tebal. Ketimpangan nggak bakal selesai lewat baca buku yang tebal-tebal itu, kan?”. Biasanya dilanjutkan dengan jawaban, “Bertindak dong! Aksi! Terjun langsung ke masyarakat. Jangan cuma onani intelektual!”. Jadi pertanyaan tersebut …

Apakah toleransi itu? Susah-susah gampang untuk menjawabnya. Sangat gampang kalau kita menilik KBBI. Toleransi berdasarkan KBBI berarti “bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.” Namun, menjawab “apakah toleransi itu?” sangat sulit ketika dihubungkan dengan diskursus politik yang melingkunginya. Pertanyaan ini …

Setiap orang pasti berhitung. Sejak lahir sampai ia berkutat dengan pengalaman sehari-hari, dirinya akan mengalami sekelumit proses hitung-menghitung. Ini yang ditegaskan oleh mazhab rasionalis soal pengetahuan a priori, yang di kemudian hari mendapatkan penyempurnaannya oleh Immanuel Kant melalui logika transendental. Berhitung, menimbang, mengkalkulasi atau apalah namanya, juga dikerjakan oleh mahasiswa. Mahasiswa, yang katanya, punya porsi …